Czyste powietrze dla wszystkich: W jaki sposób Unia Europejska dba o zdrowie swoich obywateli?

Czyste powietrze dla wszystkich: W jaki sposób Unia Europejska dba o zdrowie swoich obywateli?

Na ile czyste jest wdychane teraz przez ciebie powietrze? Jak jakość powietrza w twoim mieście wypada na tle powietrza w sąsiednim mieście, regionie czy nawet kraju?

Uruchomiony dzisiaj podczas paryskiego Forum na rzecz czystego powietrza Indeks jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć jakość powietrza w ich miejscu zamieszkania. Wyświetla on bieżące dane dla całej Europy z dokładnością do jednej minuty, a jego użytkownicy mogą uzyskać nowe informacje na temat jakości powietrza w poszczególnych krajach, regionach i miastach.

Zanieczyszczenie powietrza to największe środowiskowe zagrożenie zdrowia w Europie, a nowy Indeks jakości powietrza zapewni obywatelom Europy możliwość zdobycia większej ilości informacji na temat ich ekspozycji na złej jakości powietrze, zarówno na szczeblu lokalnym jak i europejskim.

Na Forum czystego powietrza, Europejska Agencja Środowiskowa uruchomi Indeks Jakości Powietrza — nowe narzędzie, które pozwoli wszystkim obywatelom na bieżąco sprawdzać jakość powietrza w ich okolicy.

CEL — CZYSTE POWIETRZE DLA WSZYSTKICH

Zanieczyszczenie powietrza to, po zmianach klimatycznych, najważniejszy problem środowiskowy, na który wskazują dziś obywatele UE.

Jest również główną przyczyną środowiskową przedwczesnych zgonów w UE — rocznie ponad 400 000 przypadków.

Najbardziej narażeni są mieszkańcy miast. 

Niska jakość powietrza jest przyczyną chronicznych dolegliwości milionów Europejczyków — od astmy i chorób serca po raka płuc. A to kosztuje dużo ponad 20 miliardów euro rocznie.

WYDARZENIE

Komisja Europejska organizuje w Paryżu, 16–17 listopada, dużą imprezę poświęconą jakości powietrza.

Na międzynarodowym Forum Czystego Powietrza spotkają się eksperci, zainteresowane strony i decydenci, by omówić problem zanieczyszczenia powietrza, wymienić doświadczenia i omówić możliwe rozwiązania. W tym roku Forum Czystego Powietrza skupi się na trzech tematach: jakość powietrza w miastach, jakość powietrza w rolnictwie oraz możliwości dla biznesu.

KOMISJA EUROPEJSKA WYZNACZA KIERUNEK WALKI O CZYSTE POWIETRZE

Unijne przepisy związane z jakością powietrza już znacząco przyczyniły się do ograniczenia zanieczyszczeń i pomogły zapewnić, że powietrze, którym oddychamy, jest zdrowe, ale potrzebne są kolejne inicjatywy.

Mimo że limity zanieczyszczeń obowiązują od ponad 20 lat, to 130 europejskich miast nadal nie potrafi sprostać normom jakości powietrza. 

Toczy się 30 postępowań w sprawie nieprzestrzegania przepisów przeciwko 20 z 28 państw członkowskich w związku z przekraczaniem poziomu co najmniej jednego z trzech głównych zanieczyszczeń (pył, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki).

UNIA JEDNOCZY EUROPEJCZYKÓW W SPRAWIE POWSZECHNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH CZYSTOŚCI POWIETRZA

Jakość powietrza można poprawiać na różne sposoby. Od rolnictwa i przemysłu po energetykę, transport drogowy i ogrzewanie domów — źródła zanieczyszczenia są liczne. Ich wyeliminowanie wymaga współpracy międzybranżowej na szczeblu, na którym zapadają decyzje.

Sposoby ograniczenia zanieczyszczenia — jednocześnie przyspieszające przejście do gospodarki niskowęglowej — obejmują:  ograniczenie ruchu drogowego i zużycia paliwa, przejście na samochody elektryczne, promocja ekologicznego transportu miejskiego czy rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest ograniczenie emisji z silników spalinowych.  

Można też wprowadzać czyste procesy przemysłowe, ograniczać emisję amoniaku przez stosowanie zamkniętych składów nawozu, włączanie domów jednorodzinnych do miejskich sieci ogrzewania wykorzystujących ciepło wytwarzane w przemyśle lub pochodzące z odnawialnych źródeł, a także poprawę wydajności zużycia energii w budynkach.

JAKĄ INNĄ POMOC OFERUJE UNIA?

Dostępne są środki finansowe na poprawę jakości powietrza, np. program LIFE, który wspiera inicjatywy ekologiczne i klimatyczne na obszarze całej UE.  

CO MÓWI UNIA?

„Za dużo ludzi oddycha powietrzem, które jest szkodliwe dla zdrowia. To bardzo obciąża nasze systemy opieki zdrowotnej i wpływa na poziom wydajności pracy. Wyznaczyliśmy normy jakości powietrza i musimy zapewnić, że będą one przestrzegane w całej UE, w trosce o zdrowie naszych obywateli. Pełne wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących czystości powietrza ograniczy liczbę przedwczesnych śmierci o blisko 50% do 2030 roku”, powiedział Karmenu Vella — europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Skontaktuj się z nami
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries
Joanna Bieniewicz 24/7 Communication
Enrico Brivio Spokesperson European Commission
Iris Petsa Press Officer for Environment, Maritime Affairs and Fisheries
Joanna Bieniewicz 24/7 Communication
Więcej o Air Quality

Na Forum czystego powietrza, Europejska Agencja Środowiskowa uruchomi Indeks Jakości Powietrza — nowe narzędzie, które pozwoli wszystkim obywatelom na bieżąco sprawdzać jakość powietrza w ich okolicy.

Air Quality